מצוה:שלא לשבור עצם מן הפסח


לא לשבור עצם מן הפסח

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

בְּבַיִת אֶחָד יֵאָכֵל לֹא תוֹצִיא מִן הַבַּיִת מִן הַבָּשָׂר חוּצָה וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ. (שמות יב, מו)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות קרבן פסח, פרק י
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קכא    ספר החינוך: מצוה טז    ספר מצוות גדול: לאו שנו