סמ"ג לאו שנו

<< · סמ"ג · לאו · שנו · >>


מצות לאו שנו - שלא לשבור עצם מן הפסח

שלא ישבור עצם בפסח ראשון שנ' ועצם לא תשברו בו.