ספר המצוות לאו קכא


מצות לאו קכא - לא לשבור עצם מן הפסח


הזהירנו משבור עצם מעצמות קרבן הפסח, והוא אמרו "ועצם לא תשברו בו". ומי ששבר בו עצם, לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo121