ספר המצוות לאו קכב


מצות לאו קכב - שלא לשבור עצם מעצמות פסח שני

הזהירנו משבור עצם מעצמות פסח שני, והוא אמרו (במדבר ט, יב): "וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ".

ומי ששבר חייב מלקות.

ובגמרא פסחים אמרו כשהוא אומר "וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ" בפסח שני שאין תלמוד לומר שהרי נאמר "ככל חקת הפסח" הוי אומר אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח.

וכבר התבארו משפטי שבירת העצם בפרק שביעי מפסחים.

קישורים חיצונייםעריכה