מצוה:לא למשכן כלים שעושה בהם אדם מזונותיו


לא לחבול (לעבוט) כלים שעושה בהם אדם מזונותיו

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא יַחֲבֹל רֵחַיִם וָרָכֶב כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל. (דברים כד, ו)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מלווה ולווה, פרק ג
ספר המצוות לרמב"ם: לאו רמב    ספר החינוך: מצוה תקפג    ספר מצוות גדול: לאו קצ