ספר המצוות לאו רמא

<< · ספר המצוות · לאו · רמא · >>

המצוה לא למשכן בגד אלמנה


הזהיר שלא למשכן אלמנה בין עניה בין עשירה. שנאמר לא תחבול בגד אלמנה.

והתבארו משפטי מצוה זו בתשיעי ממציעא.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo241