מצוה:לא להסגיר עבד שניצל מעם אדוניו


לא להסגיר עבד שניצל מעם אדוניו

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו אֲשֶׁר יִנָּצֵל אֵלֶיךָ מֵעִם אֲדֹנָיו. (דברים כג, טז)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות עבדים, פרק ח
ספר המצוות לרמב"ם: לאו רנד    ספר החינוך: מצוה תקסח    ספר מצוות גדול: לאו קפ

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן רסז