ספר המצוות לאו רנג

<< · ספר המצוות · לאו · רנג · >>

המצוה לא להונות הגר בממון


הזהירנו מהונות גר צדק ומהזיקו במקח וממכר. והוא אמרו ולא תלחצנו.

ולשון מכילתא לא תלחצנו בממון. וכבר התבאר בגמרא מציעא (נ"ט: ) שהמאנה את הגר עובר משום לא תונו איש את אחיו ומשום גר לא תונו והלוחצו עובר משום לא תלחצנו מוסף על האזהרה שהוא נכלל עם ישראל רוצה לומר אונאת ממון.

הערות עריכה

קישורים עריכה


קיצור דרך: rmbm/lo253