רמב"ם הלכות עבדים

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר קנין · הלכות עבדים | >>


הלכות עבדים

יש בכללן שלוש עשרה מצוות: חמש מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) דין קנין עבד עברי. (ב) שלא ימכר ממכרת עבד. (ג) שלא יעבידנו בפרך. (ד) שלא נעבוד בו עבודת עבד. (ה) שלא נניח גר תושב לרדות בו בפרך. (ו) להעניק לו בצאתו חופשי. (ז) שלא יצא ריקם. (ח) לפדות אמה עבריה. (ט) ליעדה. (י) שלא תִמכר. (יא) לעבוד בעבד כנעני לעולם, אלא אם כן הפיל לו אדוניו אחד מראשי אבריו. (יב) שלא להסגיר עבד שברח מחוצה לארץ לארץ ישראל. (יג) שלא להונות עבד זה הניצָל אלינו.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו: