מצוה:לא להכות אב ואם


לא להכות אב ואם

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וּמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת. (שמות כא, טו)

בחז"ל
תלמוד בבלי: מסכת סנהדרין, דף פד (עמ' ב)

בראשונים
משנה תורה: הלכות ממרים, פרק ה
ספר המצוות לרמב"ם: לאו שיט    ספר החינוך: מצוה מח    ספר מצוות גדול: לאו ריט

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן רמא