מצוה:לא להיות קדש או קדשה מבני או בנות ישראל


שלא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא תִהְיֶה קְדֵשָׁה מִבְּנוֹת יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל. (דברים כג, יח)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות אישות, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: לאו שנה    ספר החינוך: מצוה תקע    ספר מצוות גדול: לאו פ

באחרונים
שולחן ערוך: טור אבן העזר, סימן כו