ספר המצוות לאו שנו


מצות לאו שנו - לא להחזיר את הגרושה משנישאת לאיש אחר

הזהיר האדם מהחזיר את גרושתו אחר שנישאת לזולתו, והוא אמרו "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה אחרי אשר הטמאה(דברים כד, ד).

והעובר על לאו זה לוקה. והתבארו משפטי מצוה זו במקומות מיבמות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo356