מצוה:לא להאכיל מן הפסח לעובד אלילים, גם אם הוא מישראל


שלא נאכיל מן הפסח לישראל משומד

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן זֹאת חֻקַּת הַפָּסַח כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ. (שמות יב, מג)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות קרבן פסח, פרק ט
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קכח    ספר החינוך: מצוה יג    ספר מצוות גדול: לאו שנג