ספר המצוות לאו קכז


מצות לאו קכז - שלא יאכל ערל מן הפסח

שהזהירנו מהאכיל פסח לערל, והוא אמרו יתעלה "וכל ערל לא יאכל בו". והערל שאכל לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo127