ספר המצוות לאו קכח


מצות לאו קכח - לא להאכיל מן הפסח לעובד אלילים, גם אם הוא מישראל

שהזהירנו מאכול הפסח ישראל שהמיר. והוא אמרו יתעלה "כל בן נכר לא יאכל בו".

אמר המתרגם: "כל בר ישראל דישתמד". ולשון מכילתא: "כל בן נכר" זה ישראל מומר לעבודה זרה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo128