מצוה:לא לאכול שרץ המים


לא לאכול משרץ המים (עלוקות, מדוזות, צפרדעים, כרישים, לוויתנים...)

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם. (ויקרא יא, מג)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מאכלות אסורות, פרק ב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קעט    השגות הרמב"ן: אינו מונה מצוה זו    ספר החינוך: מצוה קסד    ספר מצוות גדול: לאו קלב

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן פד