ספר המצוות לאו קעח

<< · ספר המצוות · לאו · קעח · >>

המצוה לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות גם אם חזרו


הזהירנו מלאכול תולעים המתילדים בפירות ובזרעים ומעת שילכו ויצאו על שטח אותן הזרעים או אותן הפירות (ובזרעים). ואפילו מצאנו אותם אחר כן תוך הזרע או תוך הפרי, אינו מותר לאכלם ומי שאכלם לוקה. והוא אמרו לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום.

ולשון ספרא להביא את שפרשו לארץ וחזרו.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo178