מצוה:לא לאכול שרץ הארץ (זוחלים, עקרבים, חיפושיות וכו')


לא לאכול שרץ הארץ (זוחלים, עקרבים, חיפושיות וכו')

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ שֶׁקֶץ הוּא לֹא יֵאָכֵל. (ויקרא יא, מא)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מאכלות אסורות, פרק ב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קעו    ספר החינוך: מצוה קסב    ספר מצוות גדול: לאו קלא