מצודות על תהלים קיג ה

<< מצודות על תהלים • פרק קיג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"מי כה'" - מי עניו כמוהו כי אף אם אמנם הוא מגביה א"ע לשבת מעל השמים

מצודת ציון

"המגביהי" - היו"ד יתירה וכן המשפילי מקימי להושיבי מושיבי ואמרו כי תוספת היודי"ן הוא מצחות הלשון