מצודות על תהלים קיג א


מצודת דוד

"הללויה" - וחזר ופי' הללו עבדי ה' אבל לרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי