מצודות על תהלים קיג ב

<< מצודות על תהלים • פרק קיג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"יהי" - ר"ל אמרו בההלל יהי שם וגו'