מצודות על תהלים קיג ג

<< מצודות על תהלים • פרק קיג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"ממזרח" - מפי היושבים במזרח וגו' מפי כולם מהולל שם ה'

מצודת ציון

"ממזרח שמש" - ממקום זריחת השמש

"עד מבואו" - עד מקום שקיעתו והוא פאת המערב