מצודות על תהלים קיג ד

<< מצודות על תהלים • פרק קיג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"כבודו" - משכן כבוד שכינתו היא על השמים