מצודות על תהלים נז ז

<< מצודות על תהלים • פרק נז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"רשת" - הנקם יהיה שהרשת אשר הכינו במקום מדרך רגלי וכל אחד מהם כפף נפשי להורידני בה וחפרו לפני בור שאפול בה אני הנה בהמקום הזה עצמו יפלו בתוכה לעולם

מצודת ציון

"רשת" - פח יקוש

"לפעמי" - לפסיעותי

"נפלו" - כמו יפלו עבר במקום עתיד