מצודות על תהלים נז יב

<< מצודות על תהלים • פרק נז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"רומה" - אז ירומם תפארתך על השמים ויראה כבודך על כל הארץ בעבור גודל התשועה