מצודות על תהלים נז ב

<< מצודות על תהלים • פרק נז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"עד יעבור" - כאומר הן ידעתי אף אחר שאנצל עתה מידו ירדוף שוב אחרי ואני אחסה בך עד אשר יעבור הוות מכל וכל

"חנני אלהים חנני" - הכפל לחזק כדרך הצועק שכופל דבריו

מצודת ציון

"הוות" - שבר