מצודות על תהלים נז ט

<< מצודות על תהלים • פרק נז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"עורה" - אז אדבר אל נשמתי עורה כבודי לדבר בשיר ועורה הנבל וכנור לנגן בהם בעת אעירה בשחר להודות לה'

מצודת ציון

"כבודי" - היא הנשמה שהיא כבוד הגוף