מצודות על תהלים נז יא

<< מצודות על תהלים • פרק נז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"כי גדול וגו'" - החסד והאמת הנעשית לי גדלה עד השמים ומהראוי לפרסם אותו