מצודות על תהלים נז ה

<< מצודות על תהלים • פרק נז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"חרב" - ממית בלה"ר כחרב חדה

"נפשי בתוך לבאים" - נפשי שוכנת בין בני אדם הטורפים כלבאים ואני שוכב בין אנשים השורפים כלהב אש ושיניהם כחנית וחצים

מצודת ציון

"לבאים" - שם משמות האריה

"לוהטים" - ענין להב כמו אש לוהט (לקמן ק"ד)

"חדה" - חדודה