מצודות על שמואל ב ח יח

<< מצודות על שמואל ב • פרק ח
א • ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


 

מצודת דוד

"כהנים היו" - רצה לומר היו ראשים ושרים ובדברי הימים (שם פסוק יז) נאמר ובני דוד הראשונים ליד המלך או יאמר ובניהו וגו' והכרתי והפלתי ובני דוד כולם היו שרי המלך וסרים למשמעתו לכל אשר יצום ולא היה להם הנהגות מיוחדות כמו לאלו הנזכרים לפניהם

"והכרתי והפלתי" - תרגם יונתן קשתיא וקלעיא ורצה לומר ובניהו וגו' והכרתי והפלתי היו מתמידים לשבת יחד כי היה ממונה עליהם להורותם לירות בקשת ולקלעות באבנים  

מצודת ציון

"כהנים" - רוצה לומר ראשים ושרים