מצודות על שמואל ב ח א

<< | מצודות על שמואל בפרק ח' • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מתג האמה" - ובדברי הימים (א יח א) נאמר גת ובנותיה ואולי מתג האמה הוא שם כולל לגת עם בנותיה ונקראה כן על היותה מטרפולין בארץ פלשתים ובכל חמשת עריהם הגדולים לא היה מלך כי אם בגת וכולם היו סרים למשמעתו ונתונים בידו כמתג החמור הנתונה באמת ידי איש להוליכו לכל אשר ירצה 

מצודת ציון

"מתג" - הוא כעין רסן עשויה להנהיג בה הבהמה כמו (משלי כו ג)מתג לחמור

"האמה" - אמת הזרוע וכן (דברים ג יא)באמת איש