מצודות על שמואל ב ח ב

<< מצודות על שמואל ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"נושאי מנחה" - היו מביאים לו מנחה שנה בשנה

"וימדדם בחבל" - וחוזר ומפרש איך מדדם ואמר שהשכיבם בארץ וגו'

מצודת ציון

"ומלא החבל" - מדת חבל שלם