מצודות על שמואל ב ח ב

<< | מצודות על שמואל בפרק ח' • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"נושאי מנחה" - היו מביאים לו מנחה שנה בשנה

"וימדדם בחבל" - וחוזר ומפרש איך מדדם ואמר שהשכיבם בארץ וגו' 

מצודת ציון

"ומלא החבל" - מדת חבל שלם