מצודות על שמואל ב ח ד

<< מצודות על שמואל ב • פרק ח
א • ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ויעקר" - משום שנאמר (דברים יז טז) ולא ירבה לו סוסים

מצודת ציון

"פרשים" - הם רוכבי הסוסים הרגילים בזה

"ויעקר" - הסיר העיקר והם הרגלים שהם העיקר בבהמה וכן (יהושע יא ו)סוסיהם תעקר

"רכב" - הם מארבעה סוסים