מצודות על שמואל ב ח ו

מצודות על שמואל ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"נציבים" - פקידים וממונים לגבות המס ולמשול בהם

מצודת ציון

"נציבים" - פקידים וממונים