מצודות על שמואל ב ח ג

<< מצודות על שמואל ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"בלכתו להשיב ידו" - כשהלך להשיב מקומו לאחור להרחיב גבול ארצו

מצודת ציון

"להשיב" - מלשון השבה

"ידו" - מקומו