מ"ג שמואל ב ח ב

מקראות גדולות שמואל ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּךְ אֶת מוֹאָב וַיְמַדְּדֵם בַּחֶבֶל הַשְׁכֵּב אוֹתָם אַרְצָה וַיְמַדֵּד שְׁנֵי חֲבָלִים לְהָמִית וּמְלֹא הַחֶבֶל לְהַחֲיוֹת וַתְּהִי מוֹאָב לְדָוִד לַעֲבָדִים נֹשְׂאֵי מִנְחָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֣ךְ אֶת־מוֹאָ֗ב וַֽיְמַדְּדֵ֤ם בַּחֶ֙בֶל֙ הַשְׁכֵּ֣ב אוֹתָ֣ם אַ֔רְצָה וַיְמַדֵּ֤ד שְׁנֵֽי־חֲבָלִים֙ לְהָמִ֔ית וּמְלֹ֥א הַחֶ֖בֶל לְהַחֲי֑וֹת וַתְּהִ֤י מוֹאָב֙ לְדָוִ֔ד לַעֲבָדִ֖ים נֹשְׂאֵ֥י מִנְחָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימדד שני חבלים להמית" - לפי שהרגו את אביו ואת אמו ואחיו שנאמר (שמואל -א כב ד) וינחם את פני מלך מואב ולא מצינו שיצאו משם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נושאי מנחה" - היו מביאים לו מנחה שנה בשנה

"וימדדם בחבל" - וחוזר ומפרש איך מדדם ואמר שהשכיבם בארץ וגו'

מצודת ציון

"ומלא החבל" - מדת חבל שלם

<< · מ"ג שמואל ב · ח · ב · >>