מצודות על שמואל א כח ב

<< מצודות על שמואל א • פרק כח >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"לכן" - בעבור הגבורות אשר תעשה אשימך שומר לראשי ולכבוד יחשב הדבר

"לכן" - הואיל והאמנת בי תדע מהגבורות אשר אעשה