מצודות על שמואל א כח ט

<< מצודות על שמואל א • פרק כח >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"מתנקש בנפשי" - להיות מתה על ידי שאול

מצודת ציון

"מתנקש" - רוצה לומר מסיר המוקש והצרה שעליך להשאיר בי