מצודות על שמואל א כח י

<< מצודות על שמואל א • פרק כח
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"חי ה'" - הריני נשבע חי ה' אם יקרה לך עונש בדבר זה

מצודת ציון

"יקרך" - מלשון מקרה

"עון" - ענין עונש וכן (איכה ה ז)ואנחנו עונותיהם סבלנו