מצודות על שמואל א כח יד

<< מצודות על שמואל א • פרק כח >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"מה תארו" - לשתדע אשר הוא אדם גדול

"והוא עוטה מעיל" - והוא מלבוש המיוחד לאדם גדול וחשוב

מצודת ציון

"עוטה" - מעוטף כמו (תהלים קד ב)עוטה אור כשלמה

"ויקוד" - כפה הקדקוד

"אפים" - על פניו