מצודות על שמואל א כח ה

מצודות על שמואל א • פרק כח >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"וירא ויחרד" - לפי שהיו פלשתים עם רב