מצודות על שמואל א ט יא

מצודות על שמואל א • פרק ט >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"היש בזה" - בה"א השאלה ורצה לומר האם יש פה הרואה

"במעלה העיר" - בהמסילה העולה אל העיר

מצודת ציון

"לשאוב" - כן יקרא לקיחת המים כמו (שם יב יג) ושאבתם מים