מצודות על שמואל א ט ו

<< מצודות על שמואל א • פרק ט >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"את דרכנו" - את דבר דרכנו אשר הלכנו בעבורה

"בעיר הזאת" - אשר לפנינו

"והאיש נכבד" - גדול הוא בדבר הנבואה וכל אשר יאמר יתקיים