מצודות על שמואל א ט יח

<< מצודות על שמואל א • פרק ט >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ויגש" - נתקרב אל שמואל ושאלו על בית הרואה

מצודת ציון

"את שמואל" - אל שמואל

"אי זה" - איו זה