מצודות על שמואל א ב כ

<< | מצודות על שמואל אפרק ב' • פסוק כ' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והלכו למקומו" - מיד אחר ברכת עלי ולא שהו שם עוד שלא לבטל מפריה ורביה כי אכסניא אסור בתשמיש המטה ובטוחים היו בברכת עלי שיהיה להם עוד זרע

"תחת" - בעבור זכות השאלה אשר כל אחד מכם שאלו לה' כמו שכתוב למעלה (א כח) הוא שאול לה' בשכר זה יהיה לכם עוד זרע

"וברך עלי" - בראותו את שמואל הולך וגדל בעבודת ה' ברך את אלקנה אביו ואת אשתו שישים ה' לו עוד זרע ממנה ויהיה כשמואל