מצודות על שמואל א ב יט

<< מצודות על שמואל א • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"זבח הימים" - מה שרגיל לזבוח בכל שנה

"מימים ימימה" - בכל שנה ושנה העלתה לו מעיל חדש לפי צורך גופו שגדל בכל שנה ושנה

מצודת ציון

"ומעיל" - מלבוש דומה קצת להמעיל של כהן גדול