מצודות על שמואל א ב יז

<< מצודות על שמואל א • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"כי נאצו" - כי בני עלי בזו מנחת ה' ומהם למדו הנערים לחטוא עוד יותר בדבר בזיון הקדשים

"הנערים" - משרתי הכהן

מצודת ציון

"נאצו" - הוא ענין כעס כמו (נחמיה ט יח)נאצות גדולות והושאל אל הבזיון כי המבזה למי הוא מכעיסו

"מנחת" - המלה ההיא כולל כל הקרבנות שהמה למנחה ולדורון