מצודות על שמואל א ב י

<< | מצודות על שמואל אפרק ב' • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וירם קרן משיחו" - על דוד אמרה כי שמואל בנה רק משחו למלך אבל לא המליכו בחייו כי שמואל מת ועודנו לא מלך עד לאחר זמן והתפללה עליו חנה שירום קרן ממשלתו

"ויתן עוז למלכו" - ה' יתן עוז וגבורה להמלך אשר בני ימליך אותו והוא שאול

"ה' ידין אפסי ארץ" - רצה לומר אתה ה' נא ידין בני אפסי ארץ להיות שופט בישראל ויסבב במקומות עריהם לשפטם וכן נתקיים כמו שכתוב (שם שם טז) והלך וגו' וסבב וגו' ושפט את ישראל

"עליו בשמים ירעם" - בעבור בני ירעם האל יתברך בשמים על פלשתים ונתקיימה תפלתה כמו שכתוב (לקמן ז י) וירעם ה' בקול גדול וגו' על פלשתים

"ה' יחתו מריביו" - כהתימה לסדר שבחי המקום חזרה להתפלל על שמואל בנה ואמרה אתה ה' נא יחתו וישברו מריביו של בני ואנשי מלחמתו כי ראתה ברוח הקדש שפלשתים ילחמו בו והתפללה שהמה יחתו 

מצודת ציון

"יחתו" - ישברו

"ירעם" - מלשון רעם ורעש

"אפסי" - קצות כי בקצות הארץ היא אפס וכלה

"קרן" - המלה ההיא הונחה על התגברות כי בעלי חיים בעלי הקרן יתחזקו בהם