מצודות על שופטים כ לא

<< | מצודות על שופטיםפרק כ' • פסוק ל"א | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מו • מז • מח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"במסילות וגו' בשדה" - רצה לומר הכום בשדה במקום שמתפרשות המסלות אשר אחת מהן עולה בית אל וגו' בהשדה ההוא הכו שלשים איש ובאה הכ"ף לאמתת הדבר וכן (יהושע ג ד) כאלפים אמה במדה

"הנתקו מן העיר" - נעתקו מן העיר בצאתם לקראת העם 

מצודת ציון

"הנתקו" - נעתקו וסרו

"ויחלו" - מלשון התחלה

"במסלות" - דרך כבושה