מצודות על שופטים כ לב


מצודת דוד

"ובני ישראל" - רצה לומר אבל האמת היה שבכוונה נסו להעתיקם לגמרי מן העיר אל המסלות בכדי שיוכל האורב לבוא בתוך העיר

"ויאמרו וגו'" - רצה לומר ובני בנימן חשבו שהמה נגפים ואינם יכולים לעמוד בפניהם

מצודת ציון

"נגפים" - מוכים כמו (תהלים צא יב)פן תגוף באבן רגלך